Kortrijk – Opvangcontract

Tussen ouders en de organisatie wordt een opvangcontract opgemaakt waarbij ouders een aantal dagen opvang reserveren voor hun kindje.

Hierin kan je kiezen tussen :

  • Een vast opvangplan = wekelijks of tweewekelijks dezelfde opvangdagen en –uren. Bijvoorbeeld: – Maandag, dinsdag & donderdag van 8u tot 17u en op vrijdag van 8u tot 12u. – De ene week op maandag, dinsdag en woensdag. De tweede week op woensdag, donderdag en vrijdag. Telkens van 8u tot 17u.
  • Een variabel opvangplan = een wisselende planning dat per maand wordt doorgegeven. Hierbij vragen wij u om telkens voor de 20e van de huidige maand een aanwezigheidsbriefje door te geven voor de volgende maand. Dit kan per e-mail via het opgegeven document, ofwel schriftelijk in de leefgroep waar uw kindje verblijft. Bij dit opvangplan moet het aantal aanwezigheden per week worden vastgelegd. Deze gereserveerde dagen zijn bindend en betalend.

Bijvoorbeeld: – Hij komt 3 volle dagen / week.

Ieder gezin heeft ook recht op een aantal respijtdagen waarop hun kindje gerechtvaardigd afwezig kan zijn. De respijtdagen zijn niet-betalend. Dit aantal wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal gereserveerde dagen en staan vermeld op de factuur.

Voor meer info verwijzen wij graag door naar het huishoudelijk reglement.

 

Kortrijk

Top