Team

Raad van bestuur

Bernard Bruggeman, voorzitter
Luc Rosseel , ondervoorzitter
Mia Cattebeke
Rik Lambert
Hein Bruggeman

Directie en coördinatoren

Martine Vandeweghe heeft de algemene leiding binnen de VZW .

Annelies Pottie is coördinator in de Speelberg Roeselare.

Céline Callens is coördinator in de Speelberg Wakken.

Team

De SPEELBERG vzw beschikt over een team van deskundige medewerkers die qua opleiding beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind & Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur.

Alle medewerkers worden gestimuleerd om regelmatig deel te nemen aan vormingen of bijscholingen, als aanvulling bij de genoten opleiding.

Gedurende vaste periodes in het jaar krijgen studenten en leerwerknemers de kans stage te lopen in ons kinderdagverblijf. Ze werken steeds onder rechtstreeks toezicht van de vaste begeleiders, en onder hun verantwoordelijkheid.

Top