Pedagogische Visie

De Speelberg heeft een kwalitatief pedagogisch beleid waarmee we kinderen alle kansen bieden om te groeien.

En streven we naar

Een hoog welbevinden en betrokkenheid van kinderen

Een sterke emotionele en educatieve ondersteuning door de begeleiders

Een prikkelende, stimulerende omgeving

Vanuit de overtuiging dat kinderopvang een meerwaarde is voor het kind, het gezin en de samenleving.

Binnen onze waarden:

 RESPECT

Het kind staat centraal. Voor ieder kind willen we dat het zich goed voelt in ons kinderdagverblijf en dat het betrokken is in en met de groep. Elk kind krijgt gelijke kansen.

Elk kind is uniek, heeft zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen karakter, zijn eigen geschiedenis en elk kind krijgt van thuis uit zijn eigen opvoeding. Elk kind heeft het recht om te zijn zoals het is. Elk verschil is een meerwaarde voor de diversiteit in onze opvang.

Hoe vertaalt zich dat?

We zijn flexibel in de zorg voor elk kind.

Elk kind krijgt de nodige ruimte en impulsen om op zijn eigen tempo zich te ontwikkelen.

We stimuleren kinderen om actief deel te nemen en zelfstandig keuzes te maken.

Het belang van het kind staat voorop bij elke keuze die we maken.

VERTROUWEN

We zijn een mede-zorgfiguur waar kinderen altijd op kunnen rekenen en zich veilig en geborgen bij voelen.

Elk kind voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Hoe vertaalt zich dat?

We zijn beschikbaar voor de kinderen op een warme, sensitieve manier.

We nemen tijd voor de kinderen.

We creëren herkenbaarheid, bieden structuur en regelmaat.

We helpen het kind om een positieve band op te bouwen met zichzelf en met de andere kinderen. Kinderen leren samenleven en leren van elkaar.

ZORGZAAM BETROKKEN

We stellen ons open om goed inzicht te krijgen in de persoonlijkheid en achtergrond van het kind.

We maken doordachte keuzes in het streven naar een hoog fysiek, sociaal en emotioneel welbevinden van elk kind.

Hoe vertaalt zich dat?

We observeren de ontwikkeling van elk kind en stimuleren waar nodig om elke baby te zien groeien naar een zelfstandig peuter.

We benaderen de kinderen op een persoonlijke manier.

ENTHOUSIAST

Kinderen beleven plezier in de Speelberg en gaan met veel goesting op ontdekking.

Hoe vertaalt zich dat?

Via een gevarieerd aanbod en activiteiten zorgen we voor de nodige uitdaging.

Onze focus ligt voornamelijk op wat het kind wél kan en zijn/haar talenten.

We creëren een positieve sfeer.

We verwachten dat medewerkers met verwondering omgaan met kinderen.

Top