Missie / Visie

Missie

Als kinderdagverblijf willen we kwalitatieve kinderopvang aanbieden, in de regio’s Kortrijk – Roeselare – Wakken, aan baby’s en peuters tot deze definitief naar school gaan. De Speelberg wil een veilig, kindvriendelijk, huiselijk klimaat scheppen dat de volledige ontwikkeling van de kinderen stimuleert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. En we willen blijvend investeren in nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderopvang, specifieke lokale noden en een goed uitgebouwde samenwerking met derden.

Visie

Om een kwalitatieve kinderopvang te garanderen, hanteren wij bij het vervullen van onze opdracht drie kernprincipes: individualiteit, flexibiliteit en veiligheid tav. de kinderen, de ouders en medewerkers.

Christelijke levenswaarden liggen aan de basis van onze werking. Waarden zoals respect en zorg voor mens en natuur, verdraagzaamheid en eerlijkheid, vinden wij belangrijk. Daarnaast hebben we oog voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het zelfbeschikkingsrecht van de ouders.

In dit alles staan we open voor alle kinderen en hun gezinnen, ongeacht hun leeftijd of geslacht, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ras of geaardheid, vermogenstoestand van de betrokkene.

Binnen de lokale regio willen we ons engageren tot overleg en samenwerking op gebied van kinderopvang en proberen we in te spelen op de noden en nieuwe ontwikkelingen die zich stellen.

Top