Kortrijk – Leefgroepen

Ons kinderdagverblijf telt 11 leefgroepen.

Elk kind verblijft in een vaste leefgroep tot de leeftijd van ongeveer 2 jaar. Daarna kan uw kindje overstappen naar het lenteklasje van datzelfde woonblok. In deze lenteklas worden de kindjes voorbereid op de kleuterklas.

IMG_0301

 Eén van de uitgangspunten van onze werking is de continuïteit in de opvang. Iedere leefgroep/afdeling heeft vaste begeleidsters. Zelfs bij verlof of ziekte van personeelsleden, proberen we dit steeds per afdeling op te lossen zodanig dat het aantal verschillende begeleiders voor de kinderen beperkt blijft.

In de leefgroepen met de jongste kindjes wordt er echt aandacht besteed aan het individuele kind. We proberen in overleg met de ouders zoveel mogelijk het ritme en de gewoontes van thuis over te nemen. Naarmate uw kindje ouder wordt kan het zich makkelijker aanpassen in het vaste dagritme van de groepjes. In de lenteklas wordt uw kindje actief beziggehouden ter voorbereiding op de kleuterklas. Regelmatig vinden er groepsactiviteiten plaats.

Kortrijk

Top