Vergunning & Inspectie

Kind en Gezin vergunt en subsidieert de werking en controleert de kwaliteit van de dienstverlening van het kinderdagverblijf.

De inspectie gebeurt op basis van het kwaliteitshandboek waarin de werking volledig wordt omschreven.

Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage bij directie/coördinatoren en de stafmedewerkers.

Top