Kortrijk – Inschrijven

De Speelberg Kortrijk werkt met vaste inschrijvingsmomenten. Telkens na een schoolvakantie kan u een plaats reserveren. Dit kan enkel telefonisch .

U kan ook altijd vrijblijvend langskomen voor een rondleiding en meer info.

Uw kindje is slechts definitief ingeschreven wanneer er een inschrijvingsovereenkomst werd opgemaakt en wanneer de reservatievergoeding werd betaald. Deze waarborg wordt u teruggestort na het einde van de opvang.

Voor elk kind dat ingeschreven is, geldt steeds een minimum van 5 opvangmomenten per week (een volledige dag telt voor 2 opvangmomenten).

Kortrijk

Top