Wakken – Plaatsingsbeleid

In De Speelberg Wakken werken we samen met het Woonzorgcentrum en houden we voor medewerkers van het WZC plaatsen vrij.

Daarnaast hebben broer of zus ook steeds voorrang.

En volgens de regelgeving van IKT vergunde kinderdagverblijven wordt bij de inschrijving voorrang gegeven aan:

  • Kinderen van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen.
  • Kinderen van wie de gezinnen een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 januari wordt bepaald, en die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen.
  • Kinderen van wie de gezinnen een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 januari wordt bepaald, voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke participatie.
  • Kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin.
  • Kinderen van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen wordt.
  • Kinderen waarvan ouders omwille van werkomstandigheden flexibele opvang (= opvang na 18u30) nodig hebben.

Binnen De Speelberg vzw proberen wij steeds plaats vrij te houden voor ouders die dringende opvang nodig hebben.  Wanneer u behoort tot één van de 4 eerste doelgroepen en u bent doorverwezen door sociale intermediairen,  dan kan u gebruik maken van een occasionele opvangplaats. U kan dan tijdelijk een opvangplaats krijgen, volgens noodzaak.

Wakken

Top