Wakken – Kostprijs

De dagprijs wordt, overeenkomstig het M.B. van 17-03-2008, bepaald op basis van het gezinsinkomen zoals het voorkomt op het  aanslagbiljet van het aangegeven jaar, meer bepaald op basis van de daarop vermelde gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten.

Stap 1: Registreer u op ‘Mijn Kind en Gezin’

Stap 2: Bereken uw inkomenstarief en vraag een attest aan.

  • Ga naar ‘Mijn Kind en Gezin’ op de homepagina van Kind en Gezin.
  • Klik op ‘Bereken uw inkomenstarief kinderopvang’ en vraag uw attest aan.
  • Meldt u aan met uw e-ID.
  • Door de registratie worden uw gezinssamenstelling en inkomensgegevens automatisch geregistreerd en wordt uw tarief automatisch berekend.
  • Wanneer u alle stappen heeft doorlopen, ontvangt u een attest via e-mail.

Dit attest dient u af te geven vooraleer je start met de opvang.

Indien uw gezinssituatie wijzigt of uw financiële situatie met minimum 20% vermindert, kan u een nieuw attest aanvragen.

Wakken

Top