Kortrijk – Plaatsingsbeleid

Wij geven altijd voorrang aan broertjes of zusje.

Daarna volgen wij de regelgeving van IKT vergunde kinderdagverblijven en wordt bij de inschrijving voorrang gegeven volgens onderstaande voorrangsregels :

  1. Broertjes of zusjes
  2. Kinderen van ouders die nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
  3. Kinderen van alleenstaande ouders die werken of een opleiding volgen.
  4. Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben.
  5. Kinderen van een kwetsbaar gezin: minstens beantwoorden aan 2 van de volgende kenmerken, waarvan minstens laag inkomen, een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie OF een laag opleidingsniveau:

http://www.kindengezin.be/img/toelichting-voorrangsgroepen.pdf

Binnen De Speelberg vzw hebben we 5 plaatsen dringende opvang. Deze plaatsen kan u maximaal één maand voordien opvragen omwille van één van volgende redenen :

  1. Een ouder werkt niet en vindt plots werk
  2. Een ouder werkt niet en start met een opleiding
  3. Er is een crisissituatie in het gezin waarbij het voor uw kindje goed is om naar de opvang te gaan.
  4. Een ouder kan buiten zijn wil geen gebruik meer maken van de gebruikelijke opvang

Kortrijk

Top