Visie ouders

De Speelberg streeft naar een voortdurende positieve samenwerking met ouders als belangrijkste partners.

We stellen ons toegankelijk op met respect voor de diversiteit in onze samenleving.

Vanuit de overtuiging dat opvang sociale uitsluiting kan tegengaan en kinderen een goede start in het leven kan bieden, hebben we aandacht voor een laagdrempelige toeleiding en gebruik van kinderopvang door kwetsbare gezinnen.

 RESPECT

Ouders zijn de belangrijkste schakel in het verwerven van inzichten in de leefwereld, de gewoonten en het ritme van het kind.

Samen de verantwoordelijkheid opnemen in de opvoeding van hun kindje is een continu proces van afstemming.

We waarderen ouders om wie ze zijn.

Hoe vertaalt zich dat?

Bij elk contact met ouders luisteren we naar de wensen en verwachtingen van ouders en geven we voldoende, duidelijke en eerlijke informatie.

In het belang van het kind besteden wij zeer veel aandacht aan onderlinge afstemming.

VERTROUWEN

We beschermen de persoonlijke levenssfeer. Er wordt discreet omgegaan met informatie over het kind en zijn gezin.

Dagelijkse persoonlijke contacten tussen de ouders en de medewerkers zijn voor ons belangrijk.

Hoe vertaalt zich dat?

We communiceren open en eerlijk met de ouders en peilen naar begrijpbaarheid en passen ons handelen aan waar nodig blijkt.

Wij hechten belang aan wenmomenten in de opvang om het vertrouwen op te bouwen met de ouders.

Ouders zijn bij ons ten alle tijde welkom en hebben toegang tot alle ruimtes waar hun kindje verblijft of zal verblijven.

ZORGZAAM BETROKKEN

We zetten in op tevredenheid van ouders en betrekken hen bij onze werking.

We zien kinderopvang ook als een ontmoetingsplaats tussen verschillende ouders.

We geven indien nodig advies aan ouders in de opvoeding van hun kindje en zijn een klankbord.

Hoe vertaalt zich dat?

Er is dagelijks wederzijdse communicatie over de opvangdag.

Ouders worden op de hoogte gebracht van onze observaties omtrent de gezondheid, de ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van hun kindje.

We benadrukken het positieve van het kind.

We zijn beschikbaar.

We vinden het belangrijk dat ouders ons begrijpen.

We polsen regelmatig naar tevredenheid en sturen bij waar nodig.

We organiseren ouderactiviteiten en maken ruimte voor ontmoeting.

ENTHOUSIAST

We creëren een positieve sfeer waar iedereen zich welkom voelt.

De betrokkenheid en motivatie van onze begeleiders overtuigen ouders dat onze begeleiding een waardevolle aanvulling is op de opvoeding van hun kindje.

Hoe vertaalt zich dat?

We kennen onze ouders en spreken hen persoonlijk aan.

We creëren een positieve sfeer via positieve interacties om zo emotionele en sociale steun te bieden aan gezinnen.

Top