Missie / Visie

Missie / Visie

DE SPEELBERG BIEDT KWALITATIEVE KINDEROPVANG AAN JONGE KINDEREN

We geven kinderen alle kansen om te groeien en bloeien in een warme, kindvriendelijke en veilige omgeving. Dit doen we in  samenwerking met de ouders, als belangrijkste partner en met zorg en respect voor mens en omgeving. We hebben aandacht voor kwetsbare gezinnen en hun context, vanuit de overtuiging dat kinderopvang kansen creëert

Medewerkers zijn de kern en de kracht van onze organisatie. We werken nauw samen met de lokale omgeving en partners.

Top