Kortrijk – Kostprijs

De dagprijs wordt, overeenkomstig het M.B. van 17-03-2008, bepaald op basis van het gezinsinkomen zoals het voorkomt op het  aanslagbiljet van het aangegeven jaar, meer bepaald op basis van de daarop vermelde gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten.

Stap 1: Registreer u op ‘Mijn Kind en Gezin

Stap 2: Bereken uw inkomenstarief en vraag een attest aan.

  • Ga naar ‘Mijn Kind en Gezin’ op de homepagina van Kind en Gezin.
  • Klik op ‘Bereken uw inkomenstarief kinderopvang’ en vraag uw attest aan.
  • Meldt u aan met uw e-ID.
  • Door de registratie worden uw gezinssamenstelling en inkomensgegevens automatisch geregistreerd en wordt uw tarief automatisch berekend.
  • Wanneer u alle stappen heeft doorlopen, ontvangt u een attest via e-mail.Indien uw gezinssituatie wijzigt, kan u een nieuw attest aanvragen. Op de leeftijd van 3 en een half, 6, 9 of 12 jaar heeft uw kindje een nieuw attest nodig.
  • In geval van een uitzonderlijke financiële situatie is een individueel verminderd tarief mogelijk.
  • Dit attest kan u ten vroegste 2 maanden voor de start aanvragen, maar dient u af te geven vooraleer u start met de opvang.

Kortrijk

Top