Wakken

Welkom in de Speelberg Wakken. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf die de begeleiding van elk kind belangrijk vindt. Elk kind krijgt de nodige aandacht en uitdaging in zijn ontwikkeling. Samen met u ouder, willen we ons inzetten om de opvoeding dat u ziet voor uw kindje samen verder te zetten. Wij staan voor kleinschaligheid, huiselijkheid, geborgenheid, betrokkenheid, veiligheid en gezelligheid. Gezien we nauw samenwerken met het WZC SAMEN Zorgdorp Wakken, willen we beide generaties leren kennismaken met elkaar. Dit kan alleen maar een verrijking zijn voor zowel jong als oud.

De Speelberg vzw РWakken Markegemstraat 57 8720 Wakken tel: +32 56 610 006 Coördinator : Sarah Mestdagh

wakken@despeelbergvzw.be

Wakken

Top