Wakken – Plaatsingsbeleid

Een broer of zus die reeds in ons kinderdagverblijf gekend is krijgt steeds voorrang.

En volgens de regelgeving van IKT vergunde kinderdagverblijven wordt bij de inschrijving voorrang gegeven aan:

  • Kinderen van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen.
  • Kinderen van wie de gezinnen een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 januari wordt bepaald, en die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen.
  • Kinderen van wie de gezinnen een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 januari wordt bepaald, voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke participatie.
  • Kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin.
  • Kinderen van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen wordt.
  • Kinderen waarvan ouders omwille van werkomstandigheden flexibele opvang (= opvang na 18u30) nodig hebben.

Binnen De Speelberg vzw proberen wij steeds plaats vrij te houden voor ouders die dringende opvang nodig hebben.  Wanneer u behoort tot één van de 4 eerste doelgroepen en u bent doorverwezen door sociale intermediairen,  dan kan u gebruik maken van een occasionele opvangplaats. U kan dan tijdelijk een opvangplaats krijgen, volgens noodzaak.

Wakken

Top