Wakken – Plaatsingsbeleid

Een broer of zus die reeds in ons kinderdagverblijf gekend is krijgt steeds voorrang.

Daarna volgen wij de regelgeving van IKT vergunde kinderdagverblijven en wordt bij de inschrijving voorrang gegeven volgens onderstaande voorrangsregels :

  1. Kinderen van ouders die nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
  2. Kinderen van alleenstaande ouders die werken of een opleiding volgen.
  3. Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben.
  4. Kinderen van een kwetsbaar gezin: minstens beantwoorden aan 2 van de volgende kenmerken, waarvan minstens laag inkomen, een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie OF een laag opleidingsniveau

Binnen De Speelberg vzw proberen wij steeds plaats vrij te houden voor ouders die dringende opvang nodig hebben.  Wanneer u behoort tot één van de 4 eerste doelgroepen en u bent doorverwezen door sociale intermediairen,  dan kan u gebruik maken van een occasionele opvangplaats. U kan dan tijdelijk een opvangplaats krijgen, volgens noodzaak.

Wakken

Top