Roeselare – Plaatsingsbeleid

Binnen De Speelberg Roeselare geven wij voorrang aan broers of zusjes. Alsook krijgen medewerkers van AZ Delta voorrang.

Daarnaast volgens de regelgeving van IKG vergunde kinderdagverblijven wordt bij de inschrijving voorrang gegeven volgens onderstaande voorrangsregels.

 1. Kinderen van ouders die nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
 2. Kinderen van alleenstaande ouders die werken of een opleiding volgen.
 3. Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben.
 4. Kinderen van een kwetsbaar gezin: minstens beantwoorden aan 2 van de volgende kenmerken, waarvan minstens laag inkomen, een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie OF een laag opleidingsniveau:
  1. Nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
  2. Inkomen lager dan €27.000.
  3. Niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief.
  4. Problematische gezondheids- en of zorgsituatie:
   • Gezinslid (een persoon die verantwoordelijkheid draagt voor het kind) met een handicap: in aanmerking komen voor belastingvermindering of verhoogde kinderbijslag.
   • Gezinslid (een persoon die verantwoordelijkheid draagt voor het kind) met verminderd zelfzorgvermogen: voor zelfzorg aangewezen zijn op de hulp van vrienden, familie of zorgverleners.
   • Sociale of pedagogische redenen: context van hulpverlening of inburgering.
  5. Laag opleidingsniveau: geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs.

Binnen De Speelberg vzw proberen wij steeds plaats vrij te houden voor ouders die dringende opvang nodig hebben. U kan dan tijdelijk een opvangplaats krijgen, volgens noodzaak.

Roeselare

Top