Roeselare – Opvangcontract

Tussen ouders en de organisatie wordt een opvangcontract opgemaakt waarbij ouders een aantal dagen opvang reserveren voor hun kindje.
Hierin kan je kiezen tussen:

Een vast opvangplan = wekelijks of tweewekelijks dezelfde opvangdagen en –uren.

Bijvoorbeeld:

   • Maandag, dinsdag & donderdag van 8u tot 17u en op vrijdag van 8u tot 12u.
   • De ene week op maandag, dinsdag en woensdag. De tweede week op woensdag, donderdag en vrijdag. Telkens van 8u tot 17u.

OF

Een variabel opvangplan = een wisselende planning dat per maand wordt doorgegeven.
Hierbij vragen wij u om telkens voor de 20e van de huidige maand een aanwezigheidsbriefje door te geven voor de volgende maand.
Dit kan per e-mail via het opgegeven document, ofwel schriftelijk in de leefgroep waar uw kindje verblijft.
Bij dit opvangplan moet het aantal aanwezigheden per week of per maand worden vastgelegd.

Bijvoorbeeld:

   • Hij komt 3 volledige dagen / week.
   • Ze komt 15 dagen / maand.

Deze gereserveerde dagen zijn bindend en betalend.
Ieder gezin heeft ook recht op een aantal respijtdagen waarop hun kindje gerechtvaardigd afwezig kan zijn. De respijtdagen zijn niet-betalend. Dit aantal wordt jaarlijks berekend en staat vermeld op de factuur.

Voor meer info verwijzen wij graag door naar het huishoudelijk reglement.

Roeselare

Top