Roeselare – Inschrijving

Definitief inschrijven kan enkel tijdens een bezoek aan het kinderdagverblijf.

Uw kindje is slechts definitief ingeschreven wanneer er een inschrijvingsovereenkomst werd opgemaakt en wanneer de reservatievergoeding werd betaald. Deze waarborg wordt u teruggestort na het einde van de opvang.

Voor elk kind dat ingeschreven is, geldt steeds een minimum van 5 opvangmomenten per week (een volledige dag = 2 opvangmomenten).

Roeselare

Top