Extra vergunning

Jan
4

Vanaf januari 2019 kreeg De Speelberg Kortrijk een vergunning van Kind en Gezin voor 5 plaatsen dringende opvang.
Deze plaatsen kunnen maximaal één maand vooraf worden ingevuld en hebben een dringend karakter bvb. omwille van plots werk gevonden, starten met een opleiding of crisissituatie. Voor meer informatie kan u altijd terecht op volgend telefoonnummer 056/200718.

Top